Nazwa przedmiotu

Chemia jądrowa


Nr / kod przedmiotu*


Semestr

6

Rodzaj zajęć

Wykład


Liczba godzin
na semestr      na tydzień

30      2

Liczba punktów

2

 

Więcej…


Nazwa przedmiotu

Nr / kod przedmiotu*


Semestr

6

Rodzaj zajęć

Laboratorium


Liczba godzin
na semestr      na tydzień

30      2

Liczba punktów

2

 

Więcej…

Copyright © Pracownia Radiochemii 2018

Template by Joomla Templates.