Tematyka badawcza:

Efekty izotopowe mieszalności i rozpuszczalności. Wpływ podstawienia izotopowego H/D na fizykochemiczne właściwości roztworów polimerów. Termodynamiczne i fizykochemiczne właściwości cieczy jonowych i ich roztworów. Analiza śladowych ilości związków organicznych metodami chromatografii gazowej oraz cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Zastosowanie metod chromatograficznych w analizie próbek środowiskowych oraz dzieł sztuki.

 

Przykładowe przewidywane tematy prac magisterskich:

Analiza zanieczyszczeń organicznych wód i powietrza atmosferycznego. Analiza próbek archeologicznych.

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na właściwości fizykochemiczne roztworów polimerów i cieczy jonowych

Równowagi fazowe ciecz-ciecz w układach zawierających ciecze jonowe

 

Przykładowe publikacje:

K. Kowalewski, T. Gierczak, J. Chromat. A 1218( 2011) 7264-7274, Multistep derivatization method for the determination of multifunctional oxidation products from the reaction of alpha-pinene with ozone

T .Gierczak, B. Rajakumar, J. E.Flad, and J. B.Burkholder Chem. Phys. Letters 484(2010) 160-164, Kinetic study of the reaction of the acetyl radical, CH3CO, with O3 using cavity ring-down spectroscopy

A. Makowska, A. Siporska, J.Szydłowski, J.Phys.Chem.B, 110(2006) 17195-17199, Isotope effects on miscibility of 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate with butanols

Siporska A., Makowska A., Szydłowski J. The Journal of Physical Chemistry B 111(2007) 11632-11634, 18O/16O Isotope Effect on Miscibility of Isobutyric acid with Water

Losada-Perez P., Blesic M., Cerderina C.A., Romani L., Szydłowski J., Rebelo L.P.N. Fluid Phase Equilibria, 258 (2007) 7-15, Solution thermodynamics near the liquid-liquid critical point. I First-order excess derivatives

A. Siporska, J.Szydłowski, Macromolecules 41(2008), 4534-4536, H/D Solvent Isotope Effect on Miscibility in the Polystyrene-Methyl Acetate System

A. Makowska, A.Siporska, J. Szydłowski, Fluid Phase Equilibria 282(2009) 108-112, Isotope effects on miscibility of 1-alkyl-3-methylimidazollium bis(trifluoromethyl)sulfonyl imides with aromatic hydrocarbons

A. Makowska, E.Dyoniziak, A.Siporska, J.Szydłowski, J.Phys.Chem. B, 214(2010), 2504-2508, Miscibility of ionic liquids with polyhydric alcohols

Copyright © Pracownia Radiochemii 2018

Template by Joomla Templates.