Kierownik Pracowni Radiochemii

Prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

 

Dr hab. Tomasz Gierczak

Dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

Dr Anna Makowska

Dr Agnieszka Siporska

Copyright © Pracownia Radiochemii 2018

Template by Joomla Templates.