1. Janusz Gawłowski

Radioliza etylenu sensybilizowana gazami szlachetnymi

1971

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

2. Jerzy Szydłowski

Badanie wymiany izotopowej wodoru  (3H) w układzie chlorowodorek pirydyny – gazowy chlorowodór

1971

Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Zieliński

 

3. Stanisław, Zygmunt Zdrojewski

Badanie mechanizmu wysokotemperaturowego rozpadu amoniaku

na platynie

1971

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

4. Jan Niedzielski

Radioliza gazowego etylenu wobec zmiataczy

1971

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kroh

 

5. Andrzej Więckowski

Badanie elektrosorpcji wybranych związków organicznych metod radiochemiczną

1972

Promotor: prof.dr hab. Jerzy Sobkowski

 

6. Krystyna Jezierska

Badanie mechanizmy sensybilizowanej rasiolizy gazowego etylenu

1972

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kroh

 

7. Andrzej, Marian Kamiński

Badanie termicznego rozpadu metanu metodami radiochemicznymi

1973

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

8. Elżbieta Migdal

Radioliza gazowego merkaptanu

1974

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

9. Andrzej Czerwiński

Radiochemiczne badanie mechanizmu adsorpcji dwutlenku węgla

znakowanego C-14, na elektrodzie platynowej

1974

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

10. Anna, Maria Czerwińska

Radiochemiczne badanie reakcji wymiany jonu centralnego i ligandu

w kompleksie dwucysteinowo-cynkowym

1975

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

11. Andrzej Wawer

Badanie transportu izotopu 14C w układach trójskładnikowych: 14CO2–CO–H2 i 14CO-CO2-H2

 

12. Małgorzata Jelińska

Wymiana izotopowa wodoru w ksantynie i jej pochodnych

1977

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

13. Marek Szklarczyk

Badanie procesów elektrochemicznych wysokopolarnych związków organicznych na elektrodzie platynowej

1979

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

14. Marian Czauderna

Badanie właściwości selenu w selenoaminokwasach metodami radiochemicznymi

1980

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Samochocka

 

15. Piotr Zelenay

Adsorpcja i utlenianie kwasu mrówkowego na elektrodzie platynowej w obecności aktywnych powierzchniowo związków organicznych

1983

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

16. Włodzimierz Makulski

Radioliza gazowego propylenu

1983

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

17. Marek Narożnik

Jednocząsteczkowa dysocjacja propylenu w fazie gazowej

1986

Promotor: prof. dr hab. Jan Niedzielski

 

18. Tomasz Gierczak

Jednocząsteczkowe reakcje silnie wzbudzonych rodników CnHm. w fazie gazowej

1986

Promotor: prof. dr hab. Jan Niedzielski

 

19. Anna Stolarz

Wymiana izotopowa wodoru w związkach N-heterocyklicznych

1987

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

 

20. Krzysztof Franaszczuk

Wpływ niektórych metali na adsorpcję i utlenianie metanolu na elektrodzie platynowej

1990

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

21. Piotr Waszczuk

Wpływ rodzaju metalu i struktury powierzchni na adsorpcję kwasu benzoesowego

1998

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

 

22. Anna Milewska

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na mieszalność nitrometanu z pentanolem i izobutanolem oraz tetrachloroetylenem

1999

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

 

23. Agnieszka Siporska

Wpływ podstawienia izotopowego na fizykochemiczne właściwości roztworów polistyrenu

2003

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

 

24. Aneta Łukomska

Adsorpcja mocznika i tiomocznika na na monokrystalicznych i poli-krystalicznych elektrodach miedzianych i srebrnych. Porównanie metod elektrochemicznej i radiometrycznej

2005

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Copyright © Pracownia Radiochemii 2017

Template by Joomla Templates.