Magistranci:

Marta Siwek (1991)

Wpływ podstawienia izotopowego na rozpuszczalność pikolin

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Marek Szykuła (1992)

Wpływ podstawienia izotopowego H/D  na wzajemną mieszalność

acetonitrylu i wody

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Agnieszka Sopińska (1994)

Wpływ podstawienia izotopowego na współczynniki załamania i gęstości

wybranych cieczy i ich roztworów

Kierownik pracy : prof.dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Ewa Brzezinska (1995)

Efekty izotopowe w wodnych roztworach prostych amidów

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Beata Szczyglińska (1996)

Wpływ podstawienia izotopowego H/D  na właściwości fizykochemiczne

wodnych roztworów mocznika i tiomocznika

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska – Kazimierczuk

 

Katarzyna Wojtaś (1997)

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na hydratację jonów

w roztworach soli nieorganicznych

Kierownik i opiekun pracy : dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Aneta Łosiewicz (2000)

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na właściwości fizykochemiczne wodnych roztworów alaniny i fenyloalaniny

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Iwona Wrzosek (2000)

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na rozpuszczalność poliaminokwasów w wodzie

Kierownik i opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Dorota Hechner (2004)

Pomiary gęstości wodnych roztworów ksantyny i jej metylowych pochodnych. Efekt izotopowy H/D.

Kierownik pracy: prof.dr hab.Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Anna Korzeń (2005)

Lepkości i szybkości ultradźwięków w wodnych roztworach, kofeiny, teobrominy i teofiliny

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Przemysław Oberek (2008)

Gęstości i właściwości wolumetryczne roztworów polistyrenu w orto-dichlorobenzenie oraz dekalinie

Kierownik pracy: prof.dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Dominika Rydz  (2008)

Badanie rozpuszczalności polistyrenu w CH3COOCD3 i CD3COOCH3

Kierownik i opiekun pracy : dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

 

Katarzyna Olek (2009)

Mieszalność cieczy jonowych C2MIMTf2N i C4MIMTf2N z alkoholami C3 – C6

Kierownik pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

Opiekun pracy: dr A. Siporska

Copyright © Pracownia Radiochemii 2017

Template by Joomla Templates.