Zajęcia dydaktyczne

Chemia Ogólna dla biologów – Ćwiczenia rachunkowe, Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej

Chemia Ogólna dla chemików – Ćwiczenia rachunkowe, Laboratotium

Pracownia z Fizyki dla studentów I roku

Pracownia z Chemii Jądrowej dla studentów III roku

Seminarium specjalizacyjne z Radiochemii dla studentów IV roku

Efekty izotopowe we właściwościach mieszanin – wykład monograficzny

General Chemistry – laboratorium dla studentów WUM

Copyright © Pracownia Radiochemii 2017

Template by Joomla Templates.