Publikacje edukacyjne

Chemia. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

A. Czerwiński, A. Czerwińska, M. Jelińska-Kazimierczuk, K. Kuśmierczyk, WSiP 2002

 

Chemia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

A. Czerwiński, A. Czerwińska, M. Jelińska-Kazimierczuk, K. Kuśmierczyk, WSiP 2002

 

Chemia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

A. Czerwiński, A. Czerwińska, M. Jelińska-Kazimierczuk, K. Kuśmierczyk, WSiP 2003

 

Chemia 1. Poradnik dla nauczyciela

A. Czerwiński, A. Czerwińska, M. Jelińska-Kazimierczuk, K. Kuśmierczyk, WSiP 2002

 

Chemia 2. Poradnik dla nauczyciela

A. Czerwiński, A. Czerwińska, M. Jelińska-Kazimierczuk, K. Kuśmierczyk, WSiP 2002

 

Chemia Jądrowa – podręcznik akademicki

J. Sobkowski, M. Jelińska, Wydawnictwo Adamantan 2006

Copyright © Pracownia Radiochemii 2017

Template by Joomla Templates.